THÔNG TIN THANH TOÁN

THÔNG TIN THANH TOÁN

Quý khách hàng thanh toán theo các tài khoản bên dưới
Hottline: 0948 643 645 - 0969 633 488STK: 0104670863
CTK: Bùi Ngọc Đưa
CN Hồ Chí Minh
------------oooOooo------------STK: 060037815228
CTK: Bùi Ngọc Đưa
Chi Nhánh Nguyễn Thị Thập, Q 7, HCM

------------oooOooo------------STK: 0111001144140
CTK: Bùi Ngọc Đưa
Chi Nhánh Cần Thơ

------------oooOooo------------

0948643645
.
.
.