Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu


Là hàng hoá, tài sản, vật thể đang trong quá trình vận chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác (bao gồm cả thời gian lưu kho, chờ xếp lên phương tiện vận chuyển, trung chuyển hoặc chờ chủ hàng nhận lại hàng theo quy định của điều khoản bảo hiểm). 1.  Những rủi ro được Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu:
 1.1   Những rủi ro được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường biển QTC-1999 và hoặc ICC London như sau:
 1.1.1 Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu theo điều kiện C: quyền lợi được bảo hiểm là những thiệt hại/hư hỏng đối với tài sản/hàng hoá do:
 •  ·      Cháy hoặc nổ
 •  ·      Tàu hoặc sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp.
 •  ·      Phương tiện vận tải đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh.
 •  ·      Đâm va của tàu hay phương tiện vận chuyển với các tàu hoặc sà lan hoặc bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước.
 •  ·      Dỡ hàng ở cảng nơi tàu gặp nạn.
 •  ·      Đóng góp tổn thất chung
 •  ·      Ném hàng khỏi tàu.
 •  ·      Hàng hoá được bảo hiểm bị mất do tàu hoặc phương tiện chở hàng mất tích.
 1.1.2 Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu theo điều kiện B: Ngoài những quyền lợi được bảo hiểm như ở Điều kiện C trên, NĐBH theo điều kiện B còn được bồi thường những thiệt hại /hư hỏng đối với tài sản/hàng hoá do các rủi ro sau đây gây ra:
 •  ·      Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh.
 •  ·      Ném hàng khỏi tàu hoặc hàng bị nước cuốn khỏi tàu.
 •  ·      Nước biển, nước sông, nước hồ tràn vào hầm hàng, phương tiện vận chuyển, container hoặc nơi để hàng.
 •  ·      Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào do rơi trong khi dỡ hàng qua lan can tàu tại Cảng dỡ hàng hoặc xếp hàng.
 1.1.3 Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu hàng hoá theo điều kiện A:
 Ngoài những quyền lợi được bảo hiểm như ở điều kiện C và B ở trên, NĐBH theo điều kiện A còn được bồi thường những thiệt hại - hư hỏng đối với tài sản/hàng hoá do các rủi ro sau đây gây ra:
 •  ·      Mất cắp, mất trộm.
 •  ·      Thiếu nguyên kiện
 •  ·      Han, rỉ ( trừ han rỉ tự nhiên ), bẹp, gãy trong quá trình vận chuyển.
 •  ·      Rách vỡ, ướt, lấm bẩn.v.v...
Quý khách vui lòng liên hệ tư vấn bảo hiểm: 
Hiền – 0938.248.114 
Email: hiendao@pjicoshop.com
www.pjicoshop.com 
http://pjicoshop.com/index.php/bao-hiem/bao-hiem-hang-hoaChia sẻ:
0948643645
.
.
.