BẢO HIỂM XÂY DỰNG - CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO

BẢO HIỂM XÂY DỰNG - CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO


A.Đối tượng bảo hiểm xây dựng :
1. Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác.
2. Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng.
3. Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng.
4. Phần công việc lắp đặt phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng.
5. Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm.
6. Trách nhiệm đối với người thứ ba.

B.Hợp đồng bảo hiểm xây dựng - Lắp đặt gồm những gì?
1.Giấy yêu cầu bảo hiểm xây dựng .
2. Giấy chứng nhận bảo hiểm xây dựng .
3. Hợp đồng bảo hiểm xây dựng .
4. Nội dung các điều khoản và các sửa đổi bổ xung nếu có .

C.Thời hạn của bảo hiểm xây dựng ?
Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm bắt đầu từ lúc khởi công công trình hoặc từ khi các hạng mục được bảo hiểm có tên trong hợp đồng bảo hiểm được dỡ xuống công trường, cho dù thời hạn bắt đầu bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm có thể khác.Hợp đồng chỉ có hiệu lực khi bên mua bảo hiểm đóng đủ phí bảo hiểm.

D.Mua bảo hiểm xây dựng ở đâu?

Quý khách có nhu cầu về Bảo hiểm xây dựng xin vui lòng liên hệ :
Bảo hiểm pjico – http://pjicoshop.com
Tư vấn 24/7-  0938.248.114   
Email:hiendao@pjicoshop.com


Chia sẻ:
0948643645
.
.
.