Bao hiểm xe ô tô

Bao hiểm xe ô tô


1. Quyền lợi bảo hiểm ô Tô PJICO bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do: 

- Tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong các trường hợp: Đâm va, lật,  đổ, hoả hoạn, cháy, nổ, các vật thể khác tác động lên xe cơ giới.
- Những rủi ro bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ, lụt, sét đánh, động đất, mưa đá, sụt lở, sóng thần.     
- Mất toàn bộ xe trong các trường hợp: xe bị mất trộm, xe bị cướp.

Ngoài ra PJICO còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm:


- Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất nhưng tối đa không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm.
- Giám định tổn thất nếu thuộc trách nhiệm của bảo hiểm.
- Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường thực tế của PJICO (bao gồm cả chi phí trên) không vượt quá số tiền bảo hiểm được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.2. Điểm loại trừ trách nhiệm bảo hiểm xe ô Tô .

PJICO không phải trả tiền bồi thường thiệt hại về vật chất xe trong những trường hợp sau:
1. Hao mòn, hư hỏng tự nhiên phát sinh từ việc hoạt động bình thường của chiếc xe gây ra.
2. Hư hỏng do khuyết tật, mất giá trị, giảm dần chất lượng cho dù có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
3. Hư hỏng hoặc tổn thất thêm do sửa chữa.
4. Hư hỏng về điện hoặc bộ phận máy móc, thiết bị mà không phải do tai nạn quy định tại điểm 1 Điều 25 trên đây.
5. Tổn thất đối với săm lốp, bạt thùng xe, đề can, chụp đầu trục bánh xe, chắn bùn, chữ nhãn hiệu, biểu tượng nhà sản xuất trừ trường hợp tổn thất này xảy ra do cùng một nguyên nhân và đồng thời với các bộ phận khác của xe trong cùng một vụ tai nạn.
6. Mất cắp bộ phận của xe (trừ khi có thỏa thuận khác).
7. Xe sau khi sửa chữa trung, đại tu, hoặc cải tạo mới theo quy định phải đăng kiểm lại mà chưa đi dăng kiểm lại theo quy định của Nhà Nước.
8. Tổn thất  động cơ do xe hoạt động trong vùng đang bị ngập nước (trừ khi có thoả thuận khác).
9. Mức miễn bồi thường thỏa thuận được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Mức miễn bồi thường này áp dụng sau khi đã thực hiện các điều khoản, điều kiện của Quy tắc bảo hiểm. 


Phí và các điều khoảng về bảo hiểm ô Tô Pjico 
Quý khách vui lòng liên hệ tư vấn bảo hiểm ô Tô : 

Hiền – 0938.248.114 -  Email: hiendao@pjicoshop.com
www.pjicoshop.com 

http://pjicoshop.com/index.php/sp/autocare

Chia sẻ:
0948643645
.
.
.