Đáp án đề thi ĐH môn toán khối A,A1 năm 2013

Đáp án đề thi ĐH môn toán khối A,A1 năm 2013

So với năm 2012 thì đáp án đề thi ĐH môn toán khối A, A1 năm 2013 có phần dễ thở hơn. Dưới đây là đáp án và đề thi đại học môn toán khối A năm 2013 chính thứ từ bộ Giáo dục.

Đáp án đề thi ĐH môn toán A, A1 chia thành hai phần. Phần đề và phần đáp án. Các bạn cùng nhau suy ngẫm Toán A 2013 cần rút ra những gì để chủng bị cho kỳ thi ĐH 2014 năm nay.

Đề thi chính thức Toán A 2013

Đề thi gồm 2 phần. Phần chung 7 điểm và phần riêng 3 điểm


Đề thi chính thức Toán A 2013Đáp án chính thức Toán A 2013

>> Xem phần phân tích đề thi và đáp án ĐH Toan A 2013


>> Xem toàn bộ DAP AN DE THI DAI HOC
>> Đáp án đề thi ĐH các khối A,B,C … và các năm 2013, 2012, 2011
Chia sẻ:
0948643645
.
.
.