Cầu đấu 3 pha - Cầu đấu điện 3 pha

Cầu đấu 3 pha - Cầu đấu điện 3 pha


Cung cấp các loại cầu đấu điện 3 pha của Công ty cổ phần Nghiệp Quảng

- Cầu đấu 3 pha 60A 3 p
- Cầu đấu 3 pha 60A 4 p
- Cầu đấu 3 pha 100A 3 p
- Cầu đấu 3 pha 100A 4 p
- Cầu đấu 3 pha 150A 3 p
- Cầu đấu 3 pha 150A 4 p
- Cầu đấu 3 pha 200A 3 p
- Cầu đấu 3 pha 200A 4 p
- Cầu đấu 3 pha 300A 3 p
- Cầu đấu 3 pha 300A 4 p
- Cầu đấu 3 pha 400A 3 p
- Cầu đấu 3 pha 400A 4 p

Cầu đấu 3 pha


Nguyễn Minh Tiến - Chuyên viên kinh doanh (Dự án thiết bị điện công nghiệp)
Mobile : 0121 7077 248
Email : tienmizutech@gmail.com
Mizu tech - Dịch vụ tốt sản phẩm bền

Địa chỉ : 1130 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tel : 04. 221 66 831 - fax : 04. 364 36 160

BẢNG BÁO GIÁ CẦU ĐẤU 3 PHA


Chia sẻ:
0948643645
.
.
.