Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Vinacontrol Cert được thành lập bởi Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vinacontrol với Các dịch vụ cung cấp: Chứng nhận ISO, Chứng nhận hơp quy


1. Chứng nhận hệ thống quản lý
– Chứng nhận ISO 9001 (Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng): TCVN ISO 2001:2008 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng với khái niệm :” Chất lượng là mức độ của một tập hợp các đặc tính vốn có đáp ứng các yêu cầu”. TCVN ISO 9001:2008 là phiên bản tiếng Việt Nam của bản tiêu chuẩn ISO 9001:2008, được xây dựng với mục đích áp dụng được cho tất cả các loại hình và quy mô tổ chức …
– Chứng nhận ISO 14001 (chứng nhận hệ thống quản lý môi trường): Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường(EMS), hiện nay EMS được sử dụng một cách rộng rãi trên thế giới cùng với những cam kết mạnh mẽ về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.
– Chứng nhận ISO 22001 (chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm): Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành nhằm xây dựng hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm có phạm vi áp dụng mang tính quốc tế, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu …
– Chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn HACCP: HACCP là xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trên cơ sở phân tích các mối nguy và kiểm soát các điểm mấu chốt, từ đó xác định các điểm cần điều chỉnh để không ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm.
– …

2. Chứng nhận sản phẩm
– Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm/ hàng hóa: Tất cả các loại sản phẩm/ hàng hóa được sản xuất theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN), quốc tế (ISO, ASTM, BS, DIN, JIS,…) và tiêu chuẩn khu vực.
- Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
- Chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD:
+ Chứng nhận hợp quy gạch ốp lát, đá ốp lát
+ Chứng nhận hợp quy kính xây dựng
+ Chứng nhận hợp quy gạch bê tông, gạch block, gạch không nung
+ Chứng nhận hợp quy gạch đất sét nung
+ Chứng nhận hợp quy cửa sổ, cửa đi
- Chứng nhận hợp quy thiết bị an toàn:
+ Chứng nhận, kiểm tra chất lượng Thiết bị nâng;
+ Chứng nhận, kiểm tra chất lượng Nồi hơi và bình chịu áp lực;
+ Chứng nhận, kiểm tra chất lượng Thang máy điện;
+ Chứng nhận, kiểm tra chất lượng Thiết bị điện cầm tay; Bộ lọc bụi;

3. Kiểm định an toàn; kiểm định chất lượng
– Kiểm định nồi hơi
- Kiểm định bình áp lực
- Kiểm định thang máy
- Kiểm định hệ thống lạnh
- Kiểm định hệ thống chống sét, đo tiếp địa


4. Quan trắc môi trường lao động, đào tạo an toàn vệ sinh lao động.
Văn bản pháp lý.
- Thông tư số 19/2011 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp” . Theo đó mọi cơ sở lao động đều phải lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp.
- Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lạo động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
- Đào tạo an toàn các nhóm 1; nhóm 2; nhóm 3; nhóm 4; nhóm 6 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

5. Tư vấn môi trường
- Đánh giá tác động môi trường
- Đề án bảo vệ môi trường
- Kế hoạch bảo bệ môi trường
- Quan trắc môi trường

6. Dịch vụ việc làm
- Giới thiệu việc làm
- Cung ứng lao động việc làm
- Gia công, đóng gói hàng hóa


VINACONTROL CERT
Trụ sở chính: Số 54, Trần Nhân Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội.
Chi nhánh: Số 115, Trần Quốc Thảo – P. 7 – Q. 3 – Tp Hồ Chí Minh.
HP: 0984 886 985 / 0909 710 949 (Ngô Lan Anh)
Web: http://chungnhaniso.com.vn - http://moitruongcrsvina.com
Email: ngolananh@vnce.vn & ngolananhcn@gmail.com

Chia sẻ:
0948643645
.
.
.