Hướng dẫn sử dụng - Que thử nhanh Morphine Heroin

Hướng dẫn sử dụng - Que thử nhanh Morphine HeroinQue thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện Morphine, Opiates và Heroin trong nước tiểu. Là dụng cụ chỉ chuyên sử dụng cho việc xét nghiệm chẩn đoán.

Ma túy tổng hợp ngày càng phổ biến nhưng những loại ma túy phổ thông vẫn không hề giảm về số lượng người sử dụng. Vậy làm sao để chúng ta biết liệu con cái, người thân, bạn bè của chúng ta có đang sử dụng chất gây nghiện không? Que thử ma túy là một phương pháp tốt nhất về một mặt

Morphine được sử dụng trong điều trị y tế vì có tác dụng giảm đau, đặc biệt trong trường hợp các thuốc giảm đau khác không còn tác dụng.

Opiate (thuốc phiện, nhựa khô từ vỏ quả thuốc phiện), morphine (chiết xuất thuốc phiện) và heroin (bạch phiến, tổng hợp từ morphine bằng cách acetyl hóa với acid acetic) là các chất gây nghiện, có thành phần chính là morphine.
Lạm dụng morphine, heroin, opiate khiến người sử dụng bị lệ thuộc cả thể xác lẫn tinh thần và trở thành nghiện, gây hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội.

Do morphine là chất không chuyển hóa, nên dùng morphine, heroin hay opiate thì cơ thể vẫn bài tiết ra morphine qua đường nước tiểu. Khi nồng độ morphine tăng cao bất thường, vượt ngưỡng 300ng/ml thì người sử dụng bị coi là đã lạm dụng hoặc bị nghiện morphine, heroin, opiate.

Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MOP trong nước tiểu là xét nghiệm sắc ký miễn dịch dựa vào nguyên lý của phản ứng cạnh tranh. Thuốc hiện diện trong mẫu nước tiểu cạnh tranh với liên hợp thuốc ở những vị trí gắn kết kháng thể. Trong quá trình xét nghiệm, mẫu nước tiểu thấm lên trên dọc theo màng thấm kít thử nhờ mao dẫn. Kit thử nhanh phát hiện chất gây nghiện morphine là xét nghiệm định tính phát hiện morphine trong nước tiểu khi nồng độ vượt ngưỡng 300ng/ml. MOP, nếu có mặt trong nước tiểu với nồng độ thấp hơn 300 ng/ml, sẽ không thể bão hòa các vị trí gắn kết của những phần tử phủ kháng thể trên kit thử. Những phần tử này sẽ bị bắt giữ sau đó bởi liên hợp MOP bất động và hình thành vạch màu trên vùng kết quả. Vạch màu không được hình thành trên vùng kết quả nếu mức độ MOP trên 300 ng/ml vì nó bão hòa được tất cả các vị trí gắn kết của kháng thể kháng MOP. Nhằm mục đích kiểm tra quy trình thao tác xét nghiệm, một vạch màu luôn luôn xuất hiện tại vùng chứng (gọi là vạch chứng) để chứng tỏ rằng lượng mẫu đã đủ và lớp màng đã thấm tốt.

Là 1 loại que thử ma túy được bộ y tế cấp giấy chứng nhận, an toàn, chính xác và đáng tin cậy, que thử ma túy sẽ sớm phát hiện các mầm mống ma túy để kịp thời có những biện pháp ngăn chặn.

Liên hệ:
Cty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Kim Hưng
http://www.kimhung.vn
Chia sẻ:
0948643645
.
.
.