Thùng phuy 220 lít nắp nhựa - 0973 212 939

Thùng phuy 220 lít nắp nhựa - 0973 212 939

Thùng phuy 220 lít nắp nhựa

Kích thước 574 X H 890 mm
Trọng lượng (+-0.5Kg )10Kg
Nhựa HDPE-UV

Xả kho giá ưu đãi liên hệ 0973 212 939
Chia sẻ:
0948643645
.
.
.