Bán xe cũ: Mercedes G63 AMG model 2016

Bán xe cũ: Mercedes G63 AMG model 2016

Mercedes G63 AMG model 2016...xe bảo dưỡng định kỳ tại hãng, có lên thêm option pô Akrapovic, tình trạng xuất sắc hoàn hảo bao ae test trước khi giao dịch.

Giá: 3xx.000 usd

Call: 0967.186.186 (Châu)


Chia sẻ:
0948643645
.
.
.