Đăng Ký Chứng Nhận Tiêu Chuẩn ISO 9001 Tại Việt Nam

Đăng Ký Chứng Nhận Tiêu Chuẩn ISO 9001 Tại Việt Nam

1.  Chng nhn ISO 9001 là gì?

ISO 9001 là chng nhn tiêu chun h thng qun lý cht lượng được áp dng cho tt c các t chc, doanh nghip, cơ s hot đng tt c các lĩnh vc t đơn v sn xut, kinh doanh dch v cho ti hành chính công…

Chng nhn h thng qun lý cht lượng ISO 9001 là chng nhn tiêu chun nêu ra các yếu t có tính bao quát đy đ đi vi h thng qun lý cht lượng. Có th ch dùng đ chun hóa hot đng qun lý cht lượng trong ni b t chc, hoc s dng nhm mc đích chng nhn hoc phc v ký kết hp đng.

Gii thiu v ISO 9001:2015


2. Tính cht ca h thng qun lý cht lượng ISO 9001

Mc đích: Đ cung cp mt cơ s công bng cho vic đánh giá năng lc ca các t chc trong vic đáp ng/ tha mãn các yêu cu ca khách hàng và lut đnh thích hp.

Ni dung: Tiêu chun ISO 9001 là mt tiêu chun đánh giá có tính quy tc được s dng đ có được mt s đm bo v cht lượng.

Phm vi: Xác đnh các yêu cu ca mt h thng qun lý cht lượng. Mc đích ca tiêu chun h thng qun lý cht lượng ISO 9001 cho phép t chc tha mãn yêu cu ca khách hàng.

Đi tượng áp dng chng nhn ISO 9001: Tiêu chun ISO 9001 được áp dng cho mi loi hình t chc, không gii hn v quy mô, trình đ cũng như lĩnh vc hot đng.

Chú ý: V lý thuyết, nếu nhà sn xut đáp ng tiêu chun ISO 9001 thì ch có sn phm phù hp được to ra. Điu này giúp làm gim s cn thiết phi kim tra xác nhn sn phm ca khách hàng khi tiếp nhn. Tuy nhiên, chng nhn ISO 9001  không đnh rõ tt c mi th mà mt t chc cn phi làm đ tha mãn khách hàng. S thiếu sót đây là s tương tác qua li ca con người s gây nh hưởng đến vic theo đui cht lượng.Qun lý cht lượng ti ưu vi chng nhn ISO 9001

Hơn mt triu công ty được hưởng li t h thng qun lý cht lượng được chng nhn theo tiêu chun ISO 9001, tn hưởng hiu sut quy trình cao nht và li thế cnh tranh quc tế. Chng nhn ISO 9001 đm bo rng đnh hướng cht lượng được sng bi mi nhân viên ca bn mi ngày.Các chuyên gia chng nhn ISO 9001 ca chúng tôi biết rng quy trình làm vic được thiết kế tt góp phn quyết đnh vào cht lượng sn phm và dch v ca bn. ISO 9001 yêu cu h thng qun lý cht lượng xác đnh ai chu trách nhim v các hot đng liên quan đến cht lượng và các th tc nào phi được tuân th. Đ thiết lp qun lý cht lượng hiu qu trong công ty ca bn, chúng tôi tính đến các yêu cu và quan đim c th ca bn. Tiêu chun cũng yêu cu mt vòng kim soát, liên quan đến vic đánh giá li ni b liên tc ca h thng, thúc đy quá trình ci tiến liên tc (CIP).

 

Vi cách tiếp cn theo đnh hướng quá trình, h thng qun lý cht lượng theo tiêu chun ISO 9001 phù hp vi tt c các ngành và công ty - t các công ty mi thành lp đến các tp đoàn toàn cu. Chúng tôi có kinh nghim hp tác vi các t chc thuc mi quy mô và t mi lĩnh vc và có th cung cp các ngun lc bn cn đ đt được chng ch ISO 9001 thành công.

Các giai đon ca quy trình chng nhn ISO 9001 hệ thống quản lý chất lượng phiên bản mới nhất

Các chuyên gia ca chúng tôi có th hướng dn bn quy trình chng nhn h thng qun lý cht lượng ca bn, theo các bước sau: 

  • Đánh giá sơ b (tùy chn)
  • Đánh giá chng nhn: đánh giá tài liu và đánh giá ng dng thc tế
  • Vn đ chng nhn và nhp vào cơ s d liu chng nhn trc tuyến Certipedia
  • Kim toán giám sát hàng năm
  • Chng nhn li trong vòng ba năm 

Mi chi tiết xin liên h vi đơn v chúng tôi qua thông tin sau: 

VĂN PHÒNG CHNG NHN QUỐC TẾ ISO-CERT

VPGD:  Tòa nhà HH2A Khu đô th Linh Đàm – Q.Hoàng Mai – TP. Hà Ni

Hotline: 0986.81.6789 (Ms.Hoa) - 0988.35.9999 (Mr.Tiệp)

Website: https://iso-cert.vn

Email: info@iso-cert.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/isocertvn

Google Map: xem google map ti đây

Chia sẻ:
0948643645
.
.
.